2022-06-07 17:08:13

Brošura 7. sat

Dio radnih skupina za kreiranje brošure “7. sat”– Vodiča za unaprjeđenje organizacije izvannastavnih aktivnosti u srednjim školama i na satu razrednog odjela na području Osijeka bile su učenice Luna Kalesić, Ena Petešić, Jana Barišić i Irina Šnajder te prof. psihologije Dinko Pleša i prof. likovne umjetnosti Nataša Tram.

 

Svoj doprinos dali su u izradi brošure u sklopu Erasmus+ projekta 7. sat PRONI Centra koji je imao za cilj osnažiti učenike za veće uključivanje u kreiranje izvannastavnih sadržaja u školi, da kroz dijalog sa predstavnicima škole i dionicima u zajednici, sudjeluju u kreiranju sadržaja izvananstatvnih aktivnosti u školi i na satu razrednog odjela. Sudionici su dali vrijedne sugestije vezano za formu i sadržaj brošure. Kao takva može biti koristan priručnik za pomoć u organizaciji i provedbi izvannastavnih sadržaja u srednjim školama. 

Brošura 7. sat objavljena je u online i u tiskanom obliku te se, u pdf formatu, nalazi na stranici PRONI Centra – www.proni.hr u kategoriji – DOWNLOAD ZONA (link: https://proni.hr/wp-content/uploads/2022/05/Vodic-7.sat_-1.pdf ).

 

I. Gimnazija Osijek