preskoči na sadržaj

I. Gimnazija Osijek

Login
kola sa STEM oznakom

 

Nai EU projekti

Pogledajte gdje su sve naši uenici i profesorili bili!

e-Dnevnik

nastavnici

e-knjinica

Trailica

 

 

Njemaka jezina diploma- Deutsches Sprachdiplom

Njemaka jezina diploma(DSD, Deutsches Sprachdiplom) je ispit znanja iz njemakog jezika za uenike u inozemstvu. Diploma drugog stupnja je dokaz znanja njemakog jezika za studij na nekom od njemakih sveuilista. Svake godine ovaj ispit polae preko 14 000 uenika širom svijeta u više od 50 zemalja.

 

U Hrvatskoj se ispit za Njemaku jezinu diplomu drugog stupnja (DSD II, nivo B2/C1) moe polagati od 1998. godine. Taj viši stupanj diplome mogu stei samo uenici u školama koje je za to ovlastila Konferencija ministara kulture Njemake i koji su pohaali dodatnu nastavu njemakog jezika u okviru fakultativnog predmeta „Njemaki jezik – nastava za Njemaku jezinu diplomu“.

U Hrvatskoj se uenici u okviru fakultativnog predmeta „Njemaki jezik – nastava za Njemaku jezinu diplomu“ (DSD II) u 41 gimnazija/srednjih škola pripremaju za ispit za Njemaku jezinu diplomu. U školskoj godini 2015./2016. u tom programu sudjeluje više od 550 uenika.

U školskoj godini 2015./2016. ispit I. stupnja (DSD I, nivo A2/B1) polagalo je više od 1.300 uenika i uenica u 34 gimnazija i srednjih škola u Hrvatskoj. Pripreme za taj ispit provode se tijekom redovne nastave njemakog jezika. U svijetu ovaj ispit polae više od 50 tisua uenika.

 

Zašto upravo DSD II?

 • Mnoge inozemne tvrtke s predstavništvima u Hrvatskoj dolaze s njemakog govornog podruja
 • Najvei postotak stranih turista koji dolaze u Hrvatsku ine dravljani Njemake i Austrije
 • Njemaki je materinji jezik najveem broju stanovnika Europske Unije
 • U znanosti je njemaki jezik po vanosti drugi jezik u cijelom svijetu
 • U Njemakoj, Austriji i Švicarskoj njemaka jezina diploma slui kao dokaz poznavanja jezika potreban za upis na fakultet i ne mora se polagati ispit iz njemakoga koji je inae obavezan pri upisu na studij u Njemakoj
 • U Hrvatskoj njemaka jezina diploma priznaje se na odsjecima za germanistiku u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Zadru te na pedagoškim akademijama u Zagrebu i akovcu kao dokaz znanja jezika. Kandidati na razredbenim ispitima na navedenim fakultetima imaju razliite pogodnosti
 • Priprema za njemaku jezinu diplomu provodi se od 1. do 4. razreda gimnazije u okviru fakultativne nastave Njemaki jezik – Nastava za njemaku jezinu diplomu. Nastava kao i sam ispit su besplatni.

 

Razmjene uenika i jezini kampovi

Neke hrvatske DSD – škole ostvarile su razmjenu uenika s njemakim školama, odnosno sa školama u inozemstvu na kojima se provode programi za njemaku jezinu diplomu. Nastoje se ukljuiti svi polaznici u programe razmjene uenika.

Kao dodatnu podršku jezinom radu organiziraju se  projektni i jezini kampovi.

 

Kako izgleda ispit?

DSD ispit se polae pismeno i usmeno.

Pismeni dio sastoji se od 3 dijela:itanja, slušanja i pisanja sastava.

Usmeni dio sastoji se od 2 dijela: prezentacije vezane uz odreenu temu koju uenik sam bira te kratkog razgovora o zadanoj temi.

Ispit za DSD je slubeni njemaki ispit, stoga je predsjednik ispitne komisije uvijek profesor iz Njemake, a pismeni radovi se ocjenjuju u Njemakoj.

 

Uenje na drugi nain:

 • rad u grupama
 • projektna nastava
 • snimanje filmova
 • istraivanje
 • provoenje intervjua
 • prezentacije rezultata

Korisni linkovi:

http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_ZfA/Auslandsschularbeit/DSD/node.html

Priloeni dokumenti:
DSD.jpg
DSD (2).jpg

preskoči na navigaciju