preskoči na sadržaj

I. Gimnazija Osijek

Login
kola sa STEM oznakom

 

Nai EU projekti

Pogledajte gdje su sve naši uenici i profesorili bili!

e-Dnevnik

nastavnici

e-knjinica

Trailica

 

 

 

OBAVIJEST O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13,85/15,69/22.).

Sanja Kova, mag.iur, tajnica I. gimnazije Osijek, imenovana je slubenikom za informiranje te je zaduena za rješavanje pitanja ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog Zahtjeva za pristup informacijama. O zahtjevu se odluuje u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, s iznimkom ako je zahtjev nepotpun i nerazumljiv. 

Podnositelj zahtjeva moe traiti dopunu ili ispravak dostavljene informacije u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.

Pravo na pristup informacijama moe se ograniiti u skladu s lankom 15. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Sukladno odredbama Zakona  o pravu na pristup informacijama na pristup informacijama u postupcima ne plaaju se uprave pristojbe, ali Škola ima pravo traiti od podnositelja zahtjeva naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pruanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave traene informacije.

Zakon o pravu na pristup informacijama i Kriterij za odreivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14,15/14 i 141/22) objavljeni su na mrenoj stranici škole.

Popunjeni zahtjevi dostavljaju se poštom na adresu Škole (upanijska 4, 31000 Osijek) ili na e-mail adresu sanja.kovac2@skole.hr radnim danom od 7:00 do 15:00 sati.

Slubenik za informiranje:

Sanja Kova, mag. iur.

E-mail: sanja.kovac2@skole.hr

Kontakt telefon: 031/200-699, Fax: 031/200-698

preskoči na navigaciju