preskoči na sadržaj
Povijest

I GIMNAZIJA DANAS I SUTRA
I. gimnazija djeluje od 1. rujna 1992. kada je Odlukom Skupštine općine Osijek izvršena reorganizacija Centra za usmjereno obrazovanje "Braća Ribar". Smještena je u zgradi nekadašnje Upravne škole u središtu Gornjega grada u Županijskoj ulici broj 4. Broji 24 razredna odjela. Učenici su smješteni u 11 učionica i praktikumu iz informatike. Od školske 1991/92. godine do 1999/2000. u našoj se školi realizirao i dio programa opće gimnazije za učenike Glazbene škole Franje Kuhaca u Osijeku.

Istodobno je I. gimnazija bila privremeno utočište za učenike - prognanike iz Baranje te izbjeglice iz Bosne koji su se također obrazovali po nastavnom planu i programu opće gimnazije.
Od školske 1999/00. godine u školi se u jednom razrednom odjelu realizira program opće gimnazije za učenike sportaše.

PROSTORNI I MATERIJALNI UVJETI RADA
U ostvarivanju nastavnog plana i programa I. gimnazije od bitnog je znacaja nedostatak prostora i opreme glede odgovarajucih nastavnih sredstava i pomagala. Smještajem u sadašnju školsku zgradu, nakon izvršenih neophodnih radova na saniranju objekta, zadovoljen je tek minimum prostornih uvjeta za rad I. gimnazije. Naime, nastavni prostor cini 10 univerzalnih ucionica, cetiri specijalizirane, odnosno kabineti i dvije prostorije koje cine knjižnicu. Izvannastavni prostor su zbornica, arhiv, uredski prostor, sanitarije, suterenski prostor (restoran, kotlovni-ca, ostave), domarski stambeni prostor, stubište i ostalo.
Da bi I. gimnazija postala prava elitna škola, svake školske godine radi se na osiguravanju odgovarajucih materijalnih uvjeta glede opreme škole, prije svega u opremanju specijaliziranih ucionica, odnosno nabavljanju odgovarajucih nastavnih sredstava i pomagala neophodnih za ostvarivanje godišnjeg gimnazijskog nastavnog plana i programa. Univerzalne ucionice opremljene su najneophodni-jom opremom - ucenicki stolovi i stolice te grafoskopi. Prioritetno je pribavljanje odgovarajuce opreme za specijalizirane ucionice, odnosno kabinete (informatike, biologije i kemije, fizike, stranih jezika te povijesti i zemljopisa).
Veliki nedostatak I. gimnazije je nepostojanje športske dvorane, odnosno uredenih vanjskih športskih terena za izvodenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture, što objektivno uvjetuje i nedostatak pripadajuce opreme
oglasna ploča

 


Naši EU projekti

Pogledajte gdje su sve naši učenici i profesorili bili!


e-Dnevnik


nastavnicie-knjižnicaKorisni linkovi
Dnevna događanja

školske stvari


TražilicaArhiva dokumenata
preskoči na navigaciju