preskoči na sadržaj

I. Gimnazija Osijek

Login
kola sa STEM oznakom

 

Nai EU projekti

Pogledajte gdje su sve naši uenici i profesorili bili!

e-Dnevnik

nastavnici

e-knjinica

Trailica

 

 

Povijest

I GIMNAZIJA DANAS I SUTRA
I. gimnazija djeluje od 1. rujna 1992. kada je Odlukom Skupštine opine Osijek izvršena reorganizacija Centra za usmjereno obrazovanje "Braa Ribar". Smještena je u zgradi nekadašnje Upravne škole u središtu Gornjega grada u upanijskoj ulici broj 4. Broji 24 razredna odjela. Uenici su smješteni u 11 uionica i praktikumu iz informatike. Od školske 1991/92. godine do 1999/2000. u našoj se školi realizirao i dio programa ope gimnazije za uenike Glazbene škole Franje Kuhaca u Osijeku.

Istodobno je I. gimnazija bila privremeno utoište za uenike - prognanike iz Baranje te izbjeglice iz Bosne koji su se takoer obrazovali po nastavnom planu i programu ope gimnazije.
Od školske 1999/00. godine u školi se u jednom razrednom odjelu realizira program ope gimnazije za uenike sportaše.

PROSTORNI I MATERIJALNI UVJETI RADA
U ostvarivanju nastavnog plana i programa I. gimnazije od bitnog je znacaja nedostatak prostora i opreme glede odgovarajucih nastavnih sredstava i pomagala. Smještajem u sadašnju školsku zgradu, nakon izvršenih neophodnih radova na saniranju objekta, zadovoljen je tek minimum prostornih uvjeta za rad I. gimnazije. Naime, nastavni prostor cini 10 univerzalnih ucionica, cetiri specijalizirane, odnosno kabineti i dvije prostorije koje cine knjinicu. Izvannastavni prostor su zbornica, arhiv, uredski prostor, sanitarije, suterenski prostor (restoran, kotlovni-ca, ostave), domarski stambeni prostor, stubište i ostalo.
Da bi I. gimnazija postala prava elitna škola, svake školske godine radi se na osiguravanju odgovarajucih materijalnih uvjeta glede opreme škole, prije svega u opremanju specijaliziranih ucionica, odnosno nabavljanju odgovarajucih nastavnih sredstava i pomagala neophodnih za ostvarivanje godišnjeg gimnazijskog nastavnog plana i programa. Univerzalne ucionice opremljene su najneophodni-jom opremom - ucenicki stolovi i stolice te grafoskopi. Prioritetno je pribavljanje odgovarajuce opreme za specijalizirane ucionice, odnosno kabinete (informatike, biologije i kemije, fizike, stranih jezika te povijesti i zemljopisa).
Veliki nedostatak I. gimnazije je nepostojanje športske dvorane, odnosno uredenih vanjskih športskih terena za izvodenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture, što objektivno uvjetuje i nedostatak pripadajuce opreme
preskoči na navigaciju